Đang xem từ khóa

Steve McCurry

Những bức ảnh khắc họa mối quan hệ phức tạp giữa con người và động vật Cùng Lost Bird dõi theo dòng tâm sự về cuốn sách ảnh mới ra mắt cũng như nỗi trăn trở về môi trường của nhiếp ảnh gia Steve McCurry