Đang xem từ khóa

Maximus

Phạm Hương đã hết sai tiếng Anh nhưng tiếng mẹ đẻ lại không thể viết đúng Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ khi chỉ trong 1 năm định cư tại xứ sở cờ hoa, Phạm Hương đã quên luôn tiếng mẹ đẻ của mình.