Đang xem từ khóa

lũng đoạn

Cờ tỷ phú: Phát minh lật mặt sự đen tối của giới tư bản, cuối cùng lại trở thành thứ giúp tư bản hốt bạc Bàn cờ tỷ phú có thể nói là trò chơi được hoan nghênh nhất từ trước đến nay trên thế giới.