Anh em

Con nhà người ta đích thực: 35 tuổi, từng gia nhập SEAL, bác sĩ Harvard và giờ là phi hành gia NASA
Nghiên cứu cho biết đàn ông 'bơ' người yêu mình 388 lần/năm Anh trai đổi đời sau khi được thợ cắt tóc khuyên để râu