Thiên nhiên

Ký sự báo thù của động vật: Loài vật nếu ôm hận sẽ ghê gớm và nham hiểm cỡ nào?
Cá ngựa: Cực đáng yêu, cũng cực kì cục Băng biển lâu đời và dày nhất Bắc Băng Dương đã tan 95%, đe doạ mạng sống của tất cả gấu Bắc Cực