Thế Giới

Cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm virus corona để cảnh báo mọi người ở yên trong nhà
Sốc: Có người nổi tiếng trong danh sách 10,000 người tham gia 'Phòng Chat Thứ N' có thể sắp được tiết lộ Giáo sư tâm lý học phân tích Baska - kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N': Một kẻ hoang tưởng, tâm lý vặn vẹo khó tin